За мен

Здравейте, казвам се Румен Запрянов. Банкер, икономист, финансов консултант и web дизайнер (хоби, което се превърна в професия след много години).

Тук ще намерите моята автобиография онлайн. За повече подробности или въпроси относно мен или моят опит моля свържете се с мен на контактите долу или в сайта ми.

Лични данни
Рожденна дата:
24 юни 1970
Email:
rzaprianov(at)gmail.com
Телефон:
+359 876 415 004
Адрес:
Циклама 2, София
Езици:
Български, Английски, Руски
Професионални умения

Цифрите са дадени според това как са ме оценили мои контакти в моя профил в LinkedIn и не са променяни от мен (можете да ги проверите по всяко време в моя профил в LinkedIn)

Банково дело
99%
Инвестиционно банкиране
99%
Трежъри Мениджмънт
99%
Финанси
79%
Риск
66%
Финансови анализи
60%
Работа / Опит

Май 2013 - До сега

Универсална Консултантска Компания
Собственик

Ние подкрепяме главните изпълнителни директори, финансовите директори, мениджърите на активи, за да оптимизираме структурата на техните финансови функции, за да подобрим техния принос към бизнеса. Ние структурираме нашата подкрепа, за да гарантираме, че финансирането ще отговори на предизвикателствата, свързани с постигането на подходящи стандарти за контрол, ефикасните възможности за подкрепата за бизнеса и съвременните предизвикателства. Ние помагаме на чуждестранни и местни компании да започнат дейността си на българския пазар. Ние консултираме банки по отношение на финанси, автоматизация, възлагане на външни изпълнители (аутсорс), оптимизация и продукти.

Януари 2005 - Май 2013

Алфа банк
Трежърър /Начелник отдел ликвидност и пазари/

Управление на 3.2 милиарда лева активи (EUR 1.75 млрд). Управление на ликвидността на цялата банка включително 120 клона, финансовата им стабилност и др. Председател на "Комитета за управление на активите и пасивите" (ALCO), подпис А (най-високото ниво), на директно подчинение на Управителя (12 години). Изготвяне на бюджети, анализи, стратегии, прогнози, управление на Дилинг офиса, МЗР, ВСР, сметките на банката в БНБ и чужбина, изготвяне на правила и процедури. Равняване на нетната позиция на банката, резервите в БНБ, търговията с банкноти и др.

Февруари 2000 - Януари 2005

Алфа Банк
Главен дилър

Като главен дилър отговарях за абсолютно същите неща, както когато бях трежъри на банката. Просто по това време нямаше такава позиция "Трежъри" и длъжността ми се водеше като "Главен дилър", но задълженията ми бяха същите. Като главен дилър бях отговорен още за сключване на сделки и равняване на позициите, сделки с клиенти на Форекс пазара и на паричния пазар. Организиране на цялостната дейност на дилинг офиса и равняване на резервите в БНБ, търговия с банкноти и други.

Октомври 1997 - Февруари 2000

Йонийска и народна банка на Гърция клон София
FX & MM Дилър

По това време в дилинга бяхме само двама души, оборотите бяха малки и работехме всичко, като цял отдел Трежъри. Сделки с клиенти, междубанков пазар, равняване на позиции, паричен пазар, форекс, резерви в БНБ, ликвидност и т.н.

1996 - 1997

Банка за земеделски кредит
Главен дилър

Цялостно организиране на дейността на дилинга. Спекулативни сделки за собствена сметка с валута, сделки с клиенти по покупко - продажба на валута, сделки на паричен пазар, междубанков пазар. Изготвяне на стретегии, анализи, отчети, коментари за пазара.

1995 - 1996

Банка за земеделски кредит
Дилър FX & MM

Сделки с клиенти на банката, търговия за собствена сметка (спекулативни сделки), сделки за равняване на ликвидността на банката, сделки на паричен пазар, анализи, коментари за пазара.

1994 - 1995

Банка за земеделски кредит
Бек офис - Трежъри

Изготвяне на откритата позиция на дилинга, изготвяне на отчети и анализи, изпращане на информация до БНБ и др. Работих това около 6 месеца

1994 - 1994

Банка за земеделски кредит
Международни разплащания ЦУ

Изпращане на преводи по SWIFT за нуждите на дилинга и банката.

1991 - 1994

Банка за земеделски кредит - Клон Трайкович
Обслужване на клиенти

Като фронт офис съм работил на ротационен принцип на много позиции, защото ръководството искаше всеки един да може да седне на мястото на другия и да го замести при необходимост. Затова съм работил - разплащателни сметки на фирми, депозитит на фирми и физически лица, кредити, инкаса, чекове, гаранции, набирателни сметки и др.

Образование

1991 - 1995

Магистър / Финанси
Магистър / Финанси

Университе за национално и световно стопанство

Диплома за магистър по финанси, дипломиран икономист. Дипломна работа на тема "Прогнозиране на финансовите пазари с някои методи на техническият анализ".

1986 - 1988

Средно техническо
Специалист по телефонна и телеграфна техника

Техникум по съобщенията

Специализирах като специалист в съобщенията, работил съм като стажант няколко месеца в различни телеонни централи като 83-та и 62-ра. Придобих опит и умения в електротехниката и измервателната техника.

1977 - 1986

Основно образование
Основно образование

105 ЕСПУ - Александър Димитров - Сашо

Гимназия.

Препоръки

Задръжте мишката върху ротатора, за да спре да сменя препоръките. Ако желаете да ги смените ръчно кликнете върху хоризонталните черти в долната част.

За връзка с мен

Адрес:

Циклама 2, София - 1520

Телефон

+359 876 415 004

Email

rzaprianov(at)gmail.com