Работен опит

 

Икономически опит

 

 

Трудовият ми стаж като "Началник отдел Ликвидност и пазари (Treasury)" на Алфа банк България подобри моите аналитични способности, лидерски качества, уменията ми за комуникация. 22 години стаж имам в банковата система на различни позиции. 12 години бях Трежъри на Алфа банк и председател на ALCO комитета или както още е известен - Комитетени на активите и пасивите. Имах право на подпис "А" (най-високото ниво) и бях на директно подчинение на управителя за България.

 

В момента работя като консултант. Общият ми трудов стаж е над 25 години.

 

 

Някои любопитни факти за моя трудов стаж:

 

 

  • 3 200 000 000 лева - Най-голяма сума на активи, които съм управлявал като Трежъри на Алфа банк
  • 92 000 000 евро - най-голямата сума на единична сделка на междубанков пазар на форекс пазара
  • 748 000 000 евро - най-голямата сума на единична сделка на междубанков пазар - депозит
  • 914 000 000 евро - най-голямата сума на единична сделка с ценни книжа в която съм участвал

 

 

Като Трежъри на Алфа банк 12 години съм управлявал ликвидността като включително минах през кризата при фалита на Гърция (като трежъри на гръцка банка :) с всички изходащи парични потоци) и кризата на гръцките банки. Също така минах и като главен дилър на БЗК  през кризата на българските банки през 1997 година.

 

 

Опит в IT

 

Въпреки, че нямам диплома за това от 1984 година работя на компютри и това е мое голяма влечение. Още през 1984 година пишех програми на BASIC за училището на един Правец 82, който ми баха дали да стои вкъщи. От тогава се породи тази любов към програмирането и приложенията.

 

 

Работил съм на почти всички версии на Windows от версия 1 до 8, включително Милениум, без Виста и 10. Познавам го добре доста над нивото на обикновен потребител. От 2006 работя на Линукс като съм сменил доста дистрибуции и в момента работя на Дебиан базираното Убунту.

 

 

Участвал съм в доста проекти през кариерата си:

 

 

  • Участвах в международен проект за внедряване на банков софтуер FLEXCUBE (инсталиран в 450 от най-големите банки в света като Сити и други) - като параметризатор за модулите (Core Banking, FX and MM). Проекта беше за 1 година и 4 месеца, 6 държави, 160 души. Миграцията беше напълно успешна.
  • Бях също и "собственик на проект" (Project owner) за България за централизиране на дейността на Трежъри за цялата Алфа група.
  • Участвах в изграждането на "Финансов посредник" и "Звено за търговия на ценни книжа" в банката, където също трябваше да се закупи и внедри подходящ софтуер.

 

В дилинга на БЗК 1996

 

В дилинга на Йонийска банка 1999

 

В дилинга на Йонийска банка 1997