UCC Click&Trade

Posted by Administrator (admin) on Feb 19 2018
Проекти >>

UCC Click & Trade - Преглед на продукта:

 

UCC Click & Trade Фронт офис е web базиран продукт за банки, който дава възможност за директна връзка между клонова мрежа и централата на банката в частност Трежъри. По този начин клиентите на банката имат възможност да се възползват от услугите и продуктите на Трежъри без човешка намеса (голяма част от процеса е автоматизиран). 

 

UCC Click & Trade може да покрие широка гама от Трежъри продукти като FX, MM, SWAPS, IRS, FORWARDS, SECURITIES и други. Системата е изключително гъвкава и може напрактика да се параметризира почти всеки продукт. UCC Click & Trade дава възможност за автоматизация на работния процес,  а също така и бързина, конкурентноспособност, както и много по висока степен на сигурност. 

 

UCC Click & Trade подържа хиляди връзки едновременно. Това дава възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите. Не на последно място е сигурността на системата, контрола и мониторинга в реално време. Има възможност за лесна и бърза интеграция към съществуващите банкови продукти, както и едно от най-важните предимства - връзка към интернет банкирането на банката. Така клиенти ползващи интернет банкиране ще имат възможност да ползват повече услуги през web.

 

UCC Click & Trade е изграден от различни модули, което дава възможност на клиента да оптимизира цената на продукта избирайки само необходимите му модули и под-модули. Основните модули са съобразени с разнообразната банкова практика и продукти. Различните модули може да се параметризират в зависимост от нуждите на банката поради огромната гъвкавост на продукта. Основните модули включват:

 

1. UCC Click & Trade - Основен модул

 

 • Осигурява автоматично генерирани курсове в реално време; 
 • Изпраща курсовете до клоновата мрежа;
 • Връзка на курсовете на банката с Reuters или Bloomberg;
 • Трежъри може да генерира различни курсове и спредове в зависимост от сумата на сделката;
 • Системата предупреждава, ако курсовете трябда да се сменят поради големи движения на пазара ;
 • Позволява многократно сменяне на курсовете през деня.

 

2. UCC Click & Trade - Фронт офис модул

 

 • Отчет за печалбата и загубата в реално време;
 • Получава искания за сделки на преференциален курс;
 • Одобрява курсове on-line;
 • Наблюдава сделките в реално време;
 • Мониторинг на откритата позиция.

 

3.  UCC Click & Trade - Клон

 • Получава официалните курсове автоматично;
 • Изпълнява сделки на официален курс без потвърждение от Трежъри (курсовете може да бъдат различни в зависимост от сумата на сделката);
 • Иска и получава курсове за сделки на преференциален курс от Трежъри;
 • Не само продукти на Трежъри, но и други продукти на банката като например депозити може да бъдат включени.

 

4.  UCC Click & Trade - Модул Риск

 

 • Набюдава откритата позиция в реално време;
 • Мониторинг на лимитите в реално време;
 • Изчисление на VAR;
 • Преглед на големите експозиции на клиенти (пример най-големите 10, 20 или 50).

 

5. UCC Click & Trade - Отчети и справки 

 

 • Дилърският дневник се генерира автоматично с възможност да се изпраща до определени потребители;
 • Отчет за печалбата и загубата се вижда в реално време, но се генерира и към края на деня.

 

*Може да бъдат добавени и други справки според изискванията на банката.

екран за сделки - щракнете на снимката за да я увеличите

екран за сделки - щракнете на снимката за да я увеличите

екран за сделки на преференциален курс - щракнете на снимката за да я увеличите

архитектура на програмата - щракнете на снимката за да я увеличите

Примерен екран (предназначен за Трежъри) за FX сделките - щракнете на снимката за да я увеличите

Last changed: Feb 19 2018 at 10:17 PM

Back to Overview